1939 -1945 | Tablica nr 1

Stalag IA Stablack

Image
Stalag IA Stablack to niemiecki obóz jeniecki z przeznaczeniem dla podoficerów i szeregowców wojsk lądowych, utworzony  we wrześniu 1939 roku, w północnej części dawnego niemieckiego poligonu Stablack, znajdującego się w obecnych Stabławkach i Kamińsku w gminie Górowo Iławeckie

Na zdjęciu obok major Henryk Sucharski po kapitulacji Westerplatte. Obrońcy wytrwali na swoich pozycjach przez siedem dni, zamiast zakładanych początkowo dwunastu godzin. Niemcy określili całe starcie mianem „Małego Verdun”, co z jednej strony miało obrazować furię z jaką zaatakowali, z drugiej zaś odwagę i nieustępliwość Polaków.

Największy obóz jenieckiw Prusach Wschodnich

Stalag Ia Stablack był największym obozem jenieckim w Prusach Wschodnich.  Pierwsi jeńcy obozu to żołnierze Armii „Pomorze”, obrońcy Westerplatte, wśród których byli m.in. dowódcy mjr Henryk Sucharski oraz kpt. Franciszek Dąbrowski, następnie obrońcy Modlina i Warszawy.

Łącznie do końca września 1939 roku do obozu trafiło ponad 40 tysięcy osób, w tym 39 458 szeregowych, 36 oficerów i 1187 jeńców cywilnych. Następnie przez cały okres wojny do Stalagu 1A przybyły setki tysięcy jeńców z całej Europy, w tym obrońcy Dunkierki.

Po wybuchu wojny między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, w stalagu zaczęto umieszczać również jeńców rosyjskich.  Na początku na terenie obozu nie istniały jakiekolwiek pomieszczenia mieszkalne. Teren ogrodzony był jedynie drutem kolczastym.

Napisz do nas

Please fill the required field.