1939 -1945 | Tablica nr 4

Stalag IA Stablack

Image

Obóz miał kształt prostokąta z przecinającą go ulicą obozową, wzdłuż której ustawiono od 40 do 60 baraków mogących pomieścić około sześciu tysięcy jeńców. Po drugiej stronie szosy umieszczeni zostali polscy oficerowie i lekarze. Stało tu 20 baraków, w tym 13 mieszkalnych. Na tak zwanym przedoboziu mieściły się kabiny do dezynfekcji, prysznice i pomieszczenia do kwarantanny (około 8).

Największy obóz jenieckiw Prusach Wschodnich

Na północ od obozu głównego umieszczono szpital, przewidziany dla 700-1000 chorych, z gabinetem zabiegowym i salą operacyjną. Sąsiadował on od północy ze szpitalem dla jeńców radzieckich. W stalagu była też izba chorych – 2 baraki.

Obóz składał się z dwóch części tzw. Lager Nord w rejonie Stabławek oraz Lager Süd na terenie dzisiejszego Kamińska. W wyniku powojennego wytyczenia nowych granic państwowych, obecnie część terenu byłego obozu (Lager Nord wraz z koszarami, częścią mieszkalną i cmentarzem, gdzie grzebano zmarłych jeńców), znajduje się na terenach Rosji w rejonie miejscowości Dołgorukowo, natomiast na terenie Polski pozostał cały kompleks budynków Lager Süd, wśród których znajdowało się m.in. główne komando obozu. Obiekty te zostały zaadaptowane i aktualnie mieści się w nich, jeden z największych w Polsce, Zakład Karny Kamińsk.

Napisz do nas

Please fill the required field.