1939 -1945 | Tablica nr 8

Stalag IA Stablack

Image

Pomimo obozowych trudów rozwijało się życie kulturalne. Z zebranych książek otrzymanych w paczkach przez jeńców francuskich i belgijskich powstał zalążek biblioteki obozowej. Sporządzono też spis instrumentów muzycznych i sprzętu sportowego.

Największy obóz jenieckiw Prusach Wschodnich

W początku 1941 roku powstał w obozie zespół dramatyczny, orkiestra i chór. Braki instrumentów uzupełnione zostały po pierwszych wizytach delegatów z Genewy i z rządu w Vichy. W 1942 roku Francuzi wydawali nawet gazetkę, biuletyn i miesięcznik.

Jeńcy polscy organizowali życie kulturalne w baraku-kaplicy, ale ich możliwości były znacznie skromniejsze niż jeńców francuskich. Nawet nie mogli swobodnie korzystać z działalności kulturalnej Francuzów. Ale starali się brać z nich przykład. I tak latem 1942 roku powstał polski zespół  wokalny, kierowany przez p. Wiśniewskiego oraz zespół teatralny. Podczas Bożego Narodzenia organizowane były skromne choinki i śpiewano kolędy, a także piosenki patriotyczne. Robiono to, mimo że kary były bardzo dotkliwe. Układano również pieśni obozowe. Pewien profesor z Warszawy zorganizował w Stalagu IA tajne kursy na poziomie szkoły średniej.

Napisz do nas

Please fill the required field.